Verschil volmachtbedrijf en bemiddelaar

Een bemiddelaar koppelt de verzekeringsvraag van een relatie aan het aanbod van een verzekeraar.

Een gevolmachtigd agent:

  • accepteert via bemiddelaars aangevraagde verzekeringen.
  • offreert, accepteert en handelt zelfstandig schade af namens verzekeraars.
  • draagt niet zelf  het verzekeringstechnische risico. Dit risico blijft voor de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend.

Het als gevolmachtigde maatwerk verzekeringen offreren, snel dekking verlenen en zelfstandig direct schade afwikkelen komt ten goede aan relaties van bemiddelaars.

 

Samenwerking met bemiddelaars

Bemiddelaars waarmee wij samenwerken zijn naast Overwater Assurantie Adviesbureau en Assurantiekantoor D. Hubers. Door onze intensieve samenwerking en de korte lijnen met de bemiddelaars, zal de bemiddelaar in eerste instantie proberen de verzekeringen bij ons onder te brengen. Als onze verzekeringsproducten niet passend of niet mogelijk zijn, dan zal de bemiddelaar alternatieven van andere verzekeraars onderzoeken.

De bemiddelaars behartigen de belangen van hun relaties.  Als gevolmachtigd agent behartigen wij de belangen van de verzekeraar. Tussen ons volmachtbedrijf  en assurantiekantoor bestaat geen volledige functiescheiding.  Hiermee bedoelen wij dat sommige van onze medewerkers  voor beide bedrijven werken. Het kan  voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als bemiddelaar en onze functie als gevolmachtigd agent. Als bemiddelaar bewaakt Overwater Assurantie Adviesbureau B.V. in voorkomende (conflicterende) gevallen uw belangen, terwijl Overwater Volmachtbedrijf B.V. de belangen van de verzekeraar bewaakt. Voor eventueel conflicterende situaties is een procedure opgesteld die u hier kunt downloaden.

De bemiddelaar is uw aanspreekpunt voor al uw vragen, mutatieverzoeken en schademeldingen. Mocht u er met uw bemiddelaar niet uitkomen dan zal deze met ons contact opnemen.

Samenwerking met verzekeraars

Overwater Volmachtbedrijf  is gevolmachtigde van: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Goudse Schadeverzekeringen N.V. h.o.d.n. De Zeeuwse Verzekeringen en Rhion Versicherung AG.

De verzekeraar die ons een volmacht heeft verleend heeft ons  richtlijnen en instructies  verstrekt die wij volgen. Bij grote risico’s of zeer grote schades vindt er overleg plaats met de verzekeraars.

Meer over verzekeraars