Overwater voor uw individuele belang

U geeft ons vertrouwen, soms al heel lang als bestaande of als nieuwe relatie.
Dat vertrouwen maken wij waar door steeds uw individuele belang als uitgangspunt te nemen.
Door te inventariseren, adviseren, uit te voeren en ontzorgen.

Met als basis voor onze bedrijfsvoering:

 • Continuïteit, we ondernemen niet voor het snelle geld, maar op de lange termijn.
 • Gebruik maken van de technologische ontwikkelingen omdat we u daardoor een optimale dienstverlening kunnen blijven bieden.
 • Persoonlijk contact met medewerkers die lang bij ons werken.

Wij ontzorgen u en nemen de telefoon op als u belt!

Overwater Volmachtbedrijf

Overwater Volmachtbedrijf B.V. is gevolmachtigde van een aantal verzekeraars. Hierdoor kunnen wij maatwerk verzekeringen offreren, snel dekking verlenen en zelfstandig en direct schade afwikkelen.

Binnen ons volmachtbedrijf worden polissen geaccepteerd, wijzigingen doorgevoerd en schades behandeld namens onze vier volmachtgevers: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., Rhion Versicherung AG.,  Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.  en Goudse Schadeverzekeringen N.V. h.o.d.n. De Zeeuwse Verzekeringen.

Meer over verzekeraars
https://overwater-volmacht.nl/wp-content/uploads/2019/12/FotografieIngeborgvanBruggen-7955.jpg

Reactietermijnen

We hanteren de volgende 1e reactietermijnen:

 1. Binnen maximaal 10 werkdagen worden uw vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen beantwoord.
 2. Binnen maximaal 10 werkdagen krijgt u de bevestiging of een nieuwe verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd.
 3. Binnen maximaal 10 werkdagen wijzigen we na uw opdracht uw lopende verzekering of passen deze aan (waaronder ook uw verzoek tot beëindiging).
 4. Binnen maximaal 10 werkdagen ontvangt u na wijziging of aanpassing uw nieuwe polisaanhangsel (waaronder ook een nieuw verzekeringsbewijs als dat van toepassing is).
 5. Binnen maximaal 10 werkdagen beoordelen we uw schadeclaim, waarvan de ontvangstbevestiging van uw claim deel uitmaakt en welke informatie we nodig hebben voor het schadedossier.
 6. Binnen maximaal 5 werkdagen nadat alle informatie beschikbaar is om uw schadeclaim definitief te beoordelen, wordt uw mogelijke schade-uitkering uitbetaald.
 7. Binnen maximaal 5 werkdagen nemen wij uw klacht in behandeling. U ontvangt hiervan een bevestiging van ons.

Kunnen we de beloofde 1e reactietermijn niet nakomen, dan ontvangt u van ons een bericht wanneer we alsnog zullen reageren.

Klachtenprocedure

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Aansluitnummer: 300.004766
Postbus 93560
2509 AN  Den Haag
(070) 333 89 99

 • Wij kennen een interne klachtenprocedure (klik hier)
 • Wij hanteren een procedure conflicterende situaties ((klik hier)
 • Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)