Dienstverleningsdocumenten

Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig en duidelijk informeren over onze werkwijze en wie wij zijn. In onderstaande dienstverleningsdocumenten treft u de belangrijkste relevante informatie over onze onderneming. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Kwaliteitsgarantie

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.