Schade melden

Wat vervelend dat u schade heeft. Het is van belang dat u de schade zo spoedig mogelijk bij ons meldt, dit kan via onze website of telefonisch.

Bij een letsel- of een andere omvangrijke schade (bijvoorbeeld inbraak-, brand- of waterschade) ontvangen wij uw melding graag telefonisch. Voor noodgevallen (ook in de avonduren of het weekend) kunt u contact opnemen met telefoonnummer:

06-10738304

Inschakelen expert

Als u schade heeft, dan schakelen wij in veel gevallen een schade-expert voor u in. De schade-expert bepaalt de omvang van de schade. De schade-expert is van een extern expertisebureau. De schade-expert is op de hoogte van alle voorwaarden en clausules die voor uw verzekering gelden. Zo kan hij u snel en deskundig op weg helpen.

Wilt u naast onze schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade-expert? Dan kunt u zelf ook een schade-expert inschakelen. Zo iemand heet een ‘contra-expert’. Uw eigen expert benoemt met onze schade-expert vooraf een derde schade-expert. Deze derde schade-expert bepaalt wat de schade is, als uw en onze schade-expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van het schadebedrag. De redelijke kosten van alle experts betalen wij, behalve kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de contra-expert kosten maakt voor belangenbehartiging. Die kosten betalen wij niet behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Om onverwachte kosten achteraf te voorkomen, is het raadzaam om van tevoren te bepalen wat de contra-expert precies voor u gaat doen. Heeft u vragen over het inschakelen van een contra-expert? Stel ze aan uw verzekeringsadviseur Overwater Assurantie Adviesbureau B.V.

Reactietermijnen

  • Binnen maximaal 10 werkdagen beoordelen we uw schadeclaim en laten wij u weten welke informatie wij nog nodig hebben voor het schadedossier.
  • Binnen maximaal 5 werkdagen, nadat alle informatie beschikbaar is om uw schadeclaim definitief te beoordelen, wordt uw mogelijke schade-uitkering uitbetaald.

Heeft u na het lezen nog vragen? Stel ze aan uw verzekeringsadviseur Overwater Assurantie Adviesbureau B.V. of aan de schade-expert.